Mühendislik Sigortası

Mühendislik Sigortası Nedir?

Mühendislik Sigortası

Sigorta sektörü, ülkelerin ekonomik gelişmişlik düzeylerini gösteren önemli sektörlerden biridir. Ülkedeki yatırımların devamlılığının sağlanması, ekonomiye yeni kaynaklar yaratılması gibi çok önemli fonksiyonları üstlenmektedir. Bu çerçevede mühendislik sigortaları da, sigorta sektöründe hayat dışı branşlar içinde yer alan ve giderek önemi aratan sigorta branşlarından biridir. Mühendislik sigortaları 19. yüzyıl ortalarında ortaya çıkmıştır. Sanayi sektörünün gelişmesine paralel olarak son yıllarda daha fazla önem kazanan mühendislik sigortaları, gerek kapsamı gerek teminat yapısıyla önemli riskler karşısında kapsamlı bir güvence sunmaktadır.

Mühendislik sigortaları, 19. yüzyıl ortalarında, Sanayi Devrimi'nin yaşandığı dönemde ortaya çıkan bir sigorta türüdür. Sanayi devrimi ile endüstrinin gelişmesi ve sanayi ile ilgili alanların öne çıkması mühendislik sigortalarına duyulan ihtiyacı arttırmıştır. Teknolojik gelişmelerle birlikte makineler, sanayinin en önemli aktörleri haline gelmiştir. Bu dönemde makineler iş hayatı içinde yoğun bir şekilde kullanılmaya başlanmış olup, mühendislik sigortalarının da öneminin artmasına neden olmuştur.

Mühendislik sigortalarının kapsamı zaman içinde genişleyerek inşaat ile ilgili sigortalarını da kapsamıştır. Özellikle sanayi ile ilgili alanlara yatırım yapmayı düşünenler için önem arz eden mühendislik sigortası, yatırımcıların risklerini güvence altına alarak yatırım yapmasını desteklemektedir. Sigorta sektörü ile mühendislik riskleri arasında yaklaşım olarak önemli farklılıklar olmasına rağmen, sigorta sektörü yaptığı risk analizleri ile özellikle de inşaat sektörüne önemli katkılar sağlamaktadır.

Sanayi sektörünün hızla gelişmesiyle birlikte, son yıllarda daha fazla önem kazanan mühendislik sigortaları, gerek kapsamı gerek teminat yapısıyla önemli riskler karşısında sigortalılara güvence sunmaktadır. Mühendislik sigortaları ve sanayi uzun zamandır birbirlerini desteklemektedir. Sanayinin gelişmesiyle yaşanan büyük teknik hasarlar, mühendislik sigortalarının gelişimine yol açmıştır. 20. yüzyılın başlarında sigorta şirketleri her türlü sigorta ihtiyacına cevap verebilecek şekilde örgütlenmelerini tamamlamış kuruluşlar olarak etkin hizmet verebilecek düzeye ulaşmışlardır.

Mühendislik Sigortaları;

  »İnşaat Sigortaları,

  »Montaj Sigortaları,

  »Makine Kırılması Sigortaları,

  »Elektronik Cihaz Sigortaları, olmak üzere dört başlık altında toplanmaktadır.